Ana Sayfa  Annelik  El sanatları  Haber  Magazin Dünya Magazin Türkiye  Ressamlar  Seramik  Tiyatro  Yazı Yemekler

Kadının toplumsal hayattaki yeri nedir araştırması

Kadının toplumsal hayattaki yeri nedir araştırması

149 ülkede eğitim, sağlık, siyaset ve iş dünyasını inceleyen Dünya Ekonomik Forumu, 2018 yılı için Cinsiyet Eşitliği Raporu’nu yayınladı...

2018 yılı Cinsiyet Eşitliği Raporu’na göre cinsiyet eşitliğinin yüzde 62,8 oranında sağlandığı Türkiye, 149 ülke arasında bir basamak yükselerek 130’uncu sırada yer alıyor... Geçen sene için yayınlanan raporda Türkiye 131'inci sırada bulunuyordu...

Türkiye iş hayatına katılım ve fırsat eşitliği konularında 131'inci, eğitim alanında 106, sağlık alanında 67, siyaset konusunda ise 113'üncü sırada yer aldı...

Cinsiyet eşitliği konusunda İzlanda, Norveç, İsveç, Finlandiya, Nikaragua ve Ruanda ilk sıralarda yer alırken, listenin son dört basamağında Suriye, Irak, Pakistan ve Yemen yer aldı...

Batı Avrupa ortalama yüzde 75,8 ile cinsiyet eşitliğinin en üstte olduğu bölge... Ortadoğu ve Kuzey Afrika ise, yüzde 60,2 ile cinsiyet eşitliği konusunda en geride yer alan bölgeler...

Kadınların iş hayatına katılım oranı azalıyor

Cinsiyet Eşitliği Raporu’na göre dünya genelinde cinsiyet eşitliği konusunda ilerleme yavaşlıyor, hatta bazı alanlarda kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizlik daha da artıyor...

Cinsiyet Eşitliği Raporu’na göre, örneğin sağlık ve eğitim konularında kadınlar ile erkekler arasındaki eşitsizlik daha da arttı…

Cinsiyetler arasındaki farkın sadece ekonomik fırsat eşitliği konusunda azaldığını ortaya koyan 2018 Cinsiyet Eşitliği Raporu buna karşın kadınların iş hayatına katılma oranının aynı yıl içinde dünya genelinde azaldığına dikkat çekti...

Cinsiyet Eşitliği Raporu’nda bu "tedirgin edici gelişmenin” en önemli gerekçesi olarak, otomasyonun, geleneksel olarak kadınların daha çok çalıştığı alanlarda yaygınlaşması gösterildi...

Buna paralel olarak, matematik, bilişim, bilgi işlem teknik ve fen bilimleri konularında beceri ve bilgi gerektiren işler ile gelişmekte olan alanlarda kadınların yeterince temsil edilmemekte olduğu ifade edildi…

Bunun dışında dünya genelinde çocuk ve yaşlılara bakım hizmetlerinin yeterince gelişmemiş olması da, kadınların çalışma hayatına girmesine engel olan bir etkenler olarak gösterildi...

Daha iyi bir gelecek nasıl mümkün olabilir

Dünya Ekonomi Forumunun kurucusu olan Klaus Schwab, "Toplumlar, insanlığın yüzde ellisinin görüşlerinden ve bakış açısından vazgeçemez” diyor. Klaus Schwab refah düzeyinin daha yüksek ve insan eksenli bir geleceğe ulaşmasının tek yolunun kadınların iş dünyasına katılımıyla mümkün olabileceğini ifade ediyor...

Cinsiyet Eşitliği Raporu’na göre kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olması için 108 yıl, erkeklerle aynı ücrete sahip olması için ise 202 sene geçmesi gerekiyor...

Tavsiye yazı: Özgecan Aslan Cinayeti ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Zeynep Sertkaya

Kaynaklar: World Econamic Forum https://www.weforum.org/  dpa / AÜ,BÖ, Deutsche Welle Türkçe https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiye-cinsiyet-e%C5%9Fitli%C4%9Finde-130-s%C4%B1rada/a-46797381 Dünya Ekonomik Forumu

Resim kaynak: publichealthathens.com

http://grafiksaati.com

grafiksaati.com@gmail.com  |  gizlilik politikası